ENSV-aegseid Tartu kullassepatöökojas valmistatud rinnamärke

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

'